თეგეტა
ბიზნესი
თეგეტა ბიზნესის მთავარ ფასეულობას წარმოადგენს კორპორატიულ კლიენტებთან გრძელვადიანი პარტნიორული ურთიერთობა, მათი ბიზნეს პროცესების ხელშეწყობა და გამარტივება.